Biogasundersökning - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Biogasundersökning

Biogasundersökningen är en hjälp för att utveckla och öka kunskapen om biogasproduktion, biogasanvändning och rötrester i Sverige. Den innehåller statistik för biogasproduktion vid reningsverken på anläggningsnivå. Insamling av biogasstatistik sker årligen.

Undersökningens syfte

Syftet med undersökningen är att utveckla och öka kunskapen om biogasproduktion, biogasanvändning och rötrester i Sverige genom att ta fram statistik för biogasproduktion vid reningsverken på anläggningsnivå.

De VA-organisationer som blivit utvalda till undersökningen är enligt lag skyldiga att lämna uppgifterna. Biogasstatistiken är även grunden för att Svenskt Vatten i sitt påverkansarbete ska kunna främja utvecklingen av svensk biogasproduktion och biogasanvändning.

Insamlingen av biogasstatistik genomförs på uppdrag av Energimyndigheten och görs i samarbete med Energigas Sverige, Avfall Sverige och Lantbrukarnas Riksförbund (LRF). Undersökningen ingår sedan statistikåret 2019 i Sveriges officiella statistik och omfattas från och med referensåret 2019 av uppgiftslämnarskyldighet enligt föreskrift (STEMFS 2016:5) med en tillhörande ändring som beslutades den 2 februari 2020. 

Aktuell status

Insamling av data till 2024 års statistik (med data från 2023) är öppen för inmatning 15 februari-15 april 2024. Resultaten kommer sedan att publiceras under hösten 2024. 

Kontakt

Svenskt Vattens kontaktperson för undersökningen är Klara Westling (klara.westling@svensktvatten.se).

Lena Jonsson (lena.jonsson@svoa.se), Stockholm Vatten och Avfall, bistår Svenskt Vatten med insamling av data.