Hoppa till huvudinnehåll

Biogasundersökning

Biogasundersökningen är en hjälp för att utveckla och öka kunskapen om biogasproduktion, biogasanvändning och rötrester i Sverige. Den innehåller statistik för biogasproduktion vid reningsverken på anläggningsnivå. Insamling av biogasstatistik sker årligen.

Undersökningens syfte

Syftet med undersökningen är att utveckla och öka kunskapen om biogasproduktion, biogasanvändning och rötrester i Sverige genom att ta fram statistik för biogasproduktion vid reningsverken på anläggningsnivå.

De VA-organisationer som blivit utvalda till undersökningen är enligt lag skyldiga att lämna uppgifterna. Biogasstatistiken är även grunden för att Svenskt Vatten i sitt påverkansarbete ska kunna främja utvecklingen av svensk biogasproduktion och biogasanvändning.

Insamlingen av biogasstatistik genomförs på uppdrag av Energimyndigheten och görs i samarbete med Energigas Sverige, Avfall Sverige och Lantbrukarnas Riksförbund (LRF). Undersökningen ingår sedan statistikåret 2019 i Sveriges officiella statistik och omfattas från och med referensåret 2019 av uppgiftslämnarskyldighet enligt föreskrift (STEMFS 2016:5) med en tillhörande ändring som beslutades den 2 februari 2020. 

Aktuell status

2021-års undersökning (med data för 2020) avslutades 18 april. Granskning, analys och sammanställning på nationell nivå pågår. Resultatet publiceras i början av oktober 2021.

Kontakt

Svenskt Vattens kontaktperson för undersökningen är Klara Westling (klara.westling@svensktvatten.se).

Lena Jonsson (lena.jonsson@svoa.se), Stockholm Vatten och Avfall, bistår Svenskt Vatten med insamling av data.