Hoppa till huvudinnehåll

Biogasundersökning

Biogasundersökningen är en hjälp för att utveckla och öka kunskapen om biogasproduktion, biogasanvändning och rötrester i Sverige. Den innehåller statistik för biogasproduktion vid reningsverken på anläggningsnivå. Insamling av biogasstatistik sker årligen.

Undersökningens syfte

Syftet med undersökningen är att utveckla och öka kunskapen om biogasproduktion, biogasanvändning och rötrester i Sverige genom att ta fram statistik för biogasproduktion vid reningsverken på anläggningsnivå.

De VA-organisationer som blivit utvalda till undersökningen är enligt lag skyldiga att lämna uppgifterna. Biogasstatistiken är även grunden för att Svenskt Vatten i sitt påverkansarbete ska kunna främja utvecklingen av svensk biogasproduktion och biogasanvändning.

Insamlingen av biogasstatistik genomförs på uppdrag av Energimyndigheten och görs i samarbete med Energigas Sverige, Avfall Sverige och Lantbrukarnas Riksförbund (LRF). Undersökningen ingår sedan statistikåret 2019 i Sveriges officiella statistik och omfattas från och med referensåret 2019 av uppgiftslämnarskyldighet enligt föreskrift (STEMFS 2016:5) med en tillhörande ändring som beslutades den 2 februari 2020. 

Aktuell status

Insamling av data till 2022 års undersökning (med data för 2021) är öppen mellan 15 februari och 15 april 2022. Resultaten kommer sedan att publiceras under hösten 2022. 

Kontakt

Svenskt Vattens kontaktperson för undersökningen är Klara Westling (klara.westling@svensktvatten.se).

Lena Jonsson (lena.jonsson@svoa.se), Stockholm Vatten och Avfall, bistår Svenskt Vatten med insamling av data.