Hoppa till huvudinnehåll

VA-statistik

Systematisk analys, uppföljning och statistik är viktigt för att utveckla VA-verksamheten. Därför har Svenskt Vatten under flera år arbetat med statistiksystemet VASS.

I VASS görs flera olika undersökningar, exempelvis drift, taxa och vattenverk. Utifrån uppgifterna i VASS sammanställs också hållbarhetsindex som ger en övergripande bild av de kommunala vattentjänsternas hållbarhet på kort och lång sikt. Tidplan för undersökningar 2021

Många kommuner mäter också kundnöjdhet genom olika undersökningar, till exempel SKL:s kritik på teknik eller SCB:s nöjd medborgarindex

Statistiken kan användas för att underlätta analys och verksamhetsutveckling.