Hoppa till huvudinnehåll

VA-statistik

Systematisk analys, uppföljning och statistik är viktigt för att utveckla VA-verksamheten. Därför har Svenskt Vatten under flera år arbetat med statistiksystemet VASS.

I VASS görs flera olika undersökningar, exempelvis drift, taxa och vattenverk. Utifrån uppgifterna i VASS sammanställs också hållbarhetsindex som ger en övergripande bild av de kommunala vattentjänsternas hållbarhet på kort och lång sikt.

Många kommuner mäter också kundnöjdhet genom olika undersökningar, till exempel SKL:s kritik på teknik eller SCB:s nöjd medborgarindex

Statistiken kan användas för att underlätta analys och verksamhetsutveckling.