Hoppa till huvudinnehåll

Organisation & styrning

Här får du som arbetar i vattentjänstsektorn råd i frågor som rör organisation, ledarskap och benchmarking.

Svenskt Vatten informerar bland annat om

  • Organisation och regional samverkan 
  • Juridik
  • Benchmarking
  • Ledarskapsfrågor och verksamhetsstyrning
  • Ägarfrågor och samhällsplanering
  • Kommunikation, såväl intern som extern

I VA-chefens verktygslåda har vi samlat information för chefer om juridik, ekonomi, personalfrågor etc.

Områdesspecifika regler, exempelvis riktlinjer inom dricksvattenområden, finns under respektive område.