Organisation och styrning inom VA - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Organisation & styrning

Här får du som arbetar i vattentjänstsektorn råd i frågor som rör organisation, ledarskap och benchmarking.

Svenskt Vatten informerar bland annat om

  • Organisation och regional samverkan 
  • Juridik
  • Benchmarking
  • Ledarskapsfrågor och verksamhetsstyrning
  • Ägarfrågor och samhällsplanering
  • Kommunikation, såväl intern som extern

I VA-chefens verktygslåda har vi samlat information för chefer om juridik, ekonomi, personalfrågor etc.

Områdesspecifika regler, exempelvis riktlinjer inom dricksvattenområden, finns under respektive område.

Läs Investeringsrapporten 2020 - investeringsbehov och framtida kostnader för kommunalt vatten och avlopp (via Vattenbokhandeln). Ta även del av webbsidan Pengar, personal och organisation behövs för att klara vatten och avlopp