Hoppa till huvudinnehåll

Sekretessbedömning av känsliga uppgifter

Känslig information inom området dricksvattenförsörjning är sådan information som ensam eller tillsammans med annan information kan ge viktig kunskap om hela eller delar av vattenförsörjningskedjan.

För att göra en bedömning av vad som är känslig information kan den som förfogar över informationen överväga vilka uppgifter som kan orsaka skada för samhället eller tredje person om de av misstag kommer i orätta händer. En felaktig hantering av känsliga uppgifter kan medföra allvarliga konsekvenser och skada för verksamhetsutövaren och allmänheten, eller i värsta fall utgöra en risk för rikets säkerhet.

Det är främst i Offentlighets- och sekretesslagen (OSL) 2009:400 och i Säkerhetsskyddslagen 1996:627 som lagstödet till skydd för de skyddsvärda uppgifterna framgår. I Offentlighets- och sekretesslagen finns bestämmelser hur de skyddsvärda uppgifterna ska värderas för att kunna sekretessbeläggas eller ej medan det är i Säkerhetsskyddslagen framgår hur skyddsvärda uppgifter som har blivit sekretessbelagda och hemliga (Rikets säkerhet) ska skyddas. Innehållet i en handling kan sekretessbeläggas med stöd av flera paragrafer i OSL. Det är inte tillåtet att generellt stämpla en handling med sekretess, utan att det finns konkreta grunder för sekretess i handlingens innehåll.

Om innehållet i handlingen bedöms kunna sekretessbeläggas förses handlingen med en markering, en så kallad sekretessmarkering (se OSL 5 kap. 5 §). Försvarsmakten och Säkerhetspolisen använder begreppet hemlig eller hemligstämpling som gängse sekretessmarkering då deras uppgifter vanligtvis rör det som kan påverka rikets säkerhet.