Sekretessavtal - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Sekretessavtal

I samband med utlämnande av hemlig eller sekretessbelagd information till andra förvaltningar, länsstyrelser, myndigheter, konsulter eller entreprenörer ska, utöver att personen är behörig, ett sekretessavtal tecknas med den som tar emot handlingen.

På så sätt säkerställs att ingen tveksamhet råder om vilka uppgifter som är hemliga eller belagda med sekretess. I samband med tecknandet av sekretessavtal ska den person som tar emot handlingen delges information om innebörden och omfattningen av sekretess. Ett sekretessavtal kan utformas på många olika sätt beroende på informationens innehåll.