Säkerhet och VA - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Säkerhet och VA

Vatten är vårt viktigaste livsmedel. Inom vattenförsörjningsverksamheten produceras och hanteras uppgifter, som i orätta händer kan skada vattenförsörjningen och därigenom ge upphov till stor skada i samhället i övrigt. Det är därför viktigt att tänka över vilka uppgifter som behövs för att kunna hantera ett visst ärende samt hur dessa uppgifter i sin tur hanteras.

Det finns många hot mot säkerheten i vattenförsörjningen, texterna i denna sektion är begränsade till de hot som kommer från människor.

Säkerhetsarbetet är en del av verksamheters ordinarie kvalitetsarbete och ska ses som en investering. Liksom i allt annat kvalitetsarbete arbetar man även inom säkerhet med att planera, genomföra, kontrollera och agera. Det är lämpligt att göra en årlig uppföljning av säkerheten i verksamheten. Om det finns ett kvalitetssystem bör man inte bygga upp ett separat system för säkerhetsfrågorna utan hantera dem i samma system.

Grundläggande för allt säkerhetsarbete är att man måste vara medveten om vilka resurser man ska skydda. Utan en inventering av de skyddsvärda resurserna "svävar säkerheten fritt". Det är viktigt att inse att säkerhet inte enbart handlar om tekniska skydd som lås och larm. Om man inte har tänkt igenom vem som ska agera och vad som ska göras när det går ett larm är investeringen i larmet värdelös. Om larmet går till fel person är larmet också meningslöst.

Personalen måste alltså vara utbildad. Ansvarsfördelning och utbildning är minst lika viktiga komponenter som tekniska skyddsanordningar.

Livsmedelsverket arbetar med olika aktörers förmåga till krishantering på flera sätt och tillhandahåller information på sin hemsida och i handböcker. Där står att läsa mer om säkerhetsaspekter inom dricksvattenproduktion och försörjning och om andra hot och risker som inte nämns i denna sektion, till exempel olyckor och föroreningsutsläpp

Läs mer