Hoppa till huvudinnehåll

Säkerhet och VA

Vatten är vårt viktigaste livsmedel. Inom vattenförsörjningsverksamheten produceras och hanteras uppgifter, som i orätta händer kan skada vattenförsörjningen och därigenom ge upphov till stor skada i samhället i övrigt. Det är därför viktigt att tänka över vilka uppgifter som behövs för att kunna hantera ett visst ärende samt hur dessa uppgifter i sin tur hanteras.

Det finns många hot mot säkerheten i vattenförsörjningen, men texterna i denna sektion är begränsade till de hot som kommer från människor. Andra hot och risker, till exempel olyckor och föroreningsutsläpp, behandlas bland annat i Livsmedelsverkets handbok ”Beredskapsplanering för Dricksvatten”.

Säkerhetsarbetet är en del av verksamhetens ordinarie kvalitetsarbete och ska ses som en investering. Liksom i allt annat kvalitetsarbete arbetar man även inom säkerhet med att planera, genomföra, kontrollera och agera. Det är lämpligt att göra en årlig uppföljning av säkerheten i verksamheten. Om det finns ett kvalitetssystem bör man inte bygga upp ett separat system för säkerhetsfrågorna utan hantera dem i samma system.

Grundläggande för allt säkerhetsarbete är att man måste vara medveten om vilka resurser man ska skydda. Utan en inventering av de skyddsvärda resurserna ”svävar säkerheten fritt”. Det är viktigt att inse att säkerhet inte enbart handlar om tekniska skydd som lås och larm. Om man inte har tänkt igenom vad som ska göras när det går ett larm är investeringen i larmet värdelös. Om larmet går till fel person är larmet också meningslöst.

Om den personal som mottar ett larm inte vet vad de ska göra är det också meningslöst att ha ett larmsystem. Personalen måste alltså vara utbildad. Ansvarsfördelning och utbildning är minst lika viktiga komponenter som tekniska skyddsanordningar.

Läs mer om: 


Se även: