Kommunala föreskrifter om användandet av den allmänna VA-anläggningen (ABVA) - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Kommunala föreskrifter om användandet av den allmänna VA-anläggningen (ABVA)

Kommunen får också fastställa föreskrifter för användningen av den allmänna VA-anläggningen. Föreskrifterna utgör en form av normgivning som kommunen bestämmer ensidigt, det krävs inte något avtal med fastighetsägaren för att bestämmelserna ska bli bindande.

Enligt 23 § lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster får kommunen efter bemyndigande av regeringen meddela ytterligare föreskrifter om användningen av den allmänna VA-anläggningen. Ett sådant bemyndigande finns i 2 § förordningen (2007:701) om allmänna vattentjänster.

Svenskt Vatten har i publikationen P94 utarbetat textförslag till bestämmelser och förslag till information till fastighetsägaren.  

Utöver nämnda textförslag återfinns i publikationen kommentarer till de båda textförslagen. Dessa är riktade till huvudmannen för den allmänna VA-anläggningen och avser belysa bakgrunden till vissa av bestämmelserna i föreskrifterna och vad som särskilt bör observeras. Kommentarerna till informationsskriften ger främst tips om förhållanden som kan vara specifika för vissa kommuner. Om det finns andra särskilda förhållanden som fastighetsägarna bör informeras om kan informationsskriften givetvis kompletteras med dessa.