Vanliga frågor om NIS - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Vanliga frågor om NIS

Vad står NIS för?

Network and Information Security eller Nätverk och informationssäkerhet.

Varför behövs NIS?

Vi är mitt i en pågående digitalisering av system för samhällskritisk verksamhet. Detta innebär att de system som ser till att vårt dricksvatten alltid finns i kranen och att det har en bra kvalitet i en allt högre grad liknar lika vanliga IT-system. Vi kan ju alla läsa i media om hur cyberattacker drabbar IT-system, detta är en verklighet som vi behöver bli bättre på att hantera. NIS hjälper till att göra vårt moderna samhälle lite mindre sårbart.

Vem berörs av NIS? Vilka sektorer och vilka verksamheter inom dessa sektorer?

Alla som levererar samhällsviktiga tjänster inom de sju sektorerna, energi, transport, bank, finans, hälso- & sjukvård, dricksvatten och digital infrastruktur och som har en viss omfattning.

Vad är skillnaden på NIS och SSK?

Både NIS och säkerhetsskyddslagen syftar till att minska samhällets sårbarhet med avseende på olika typer av hot. Men NIS och säkerhetsskyddslagen har olika omfång skulle man kunna säga. NIS omfattar samhällskritisk verksamhet på lokal nivå medan säkerhetsskyddslagen gäller på nationell nivå.