Film om NIS - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Film om NIS

Om du vill veta mer om NIS-direktivet och säkerhetsskyddslagen kan du titta och lyssna på när Svenskt Vattens jurist diskuterar dessa två regleringar med Anders Hansson på Sectra.

Samtalet kan ge dig en introduktion till NIS-direktivet och dess införande i svensk lagstiftning. Det besvarar frågor som:

  • Hur påverkas VA-verksamheten?
  • Hur kan vi som organisation förbereda oss?
  • När införs NIS-direktivet i Sverige och vilka krav kommer att ställas?

Clara och Anders går även igenom kommande ändringar i säkerhetsskyddslagen och vad dessa kan komma att innebära för Sveriges VA-huvudmän.

OBS - Clara Lidberg har slutat på Svenskt Vatten