Hoppa till huvudinnehåll

Ändringar i säkerhetsskyddslagen

Säkerhetsskyddslagen (SSK) är inte någon ny lagstiftning men 1 april 2019 kommer den nuvarande regleringen att ändras så att fler verksamheter omfattas och ”Rikets säkerhet” istället blir ”Sveriges säkerhet”.

Såhär beskriver regeringen förändringarna:

För att stärka säkerhetsskyddet föreslår regeringen en ny säkerhetsskyddslag. Den nya lagen innehåller krav på åtgärder som syftar till att skydda uppgifter som är av betydelse för Sveriges säkerhet eller som ska skyddas enligt ett internationellt åtagande om säkerhetsskydd. Även skyddet av annan säkerhetskänslig verksamhet, t.ex. samhällsviktiga informationssystem, förbättras. Det förtydligas att lagen gäller i både allmän och enskild verksamhet. Den nya lagen tydliggör skyldigheterna för den som bedriver säkerhetskänslig verksamhet och vikten av att verksamhetsutövarna genomför säkerhetsskyddsanalyser för sina verksamheter.

Jämfört med NIS-direktivet, som omfattar mer lokal säkerhet, så har SSK fokus på incidenter som i förlängningen får konsekvenser på nationell nivå. De flesta VA-huvudmän behöver sannolikt inte anpassa sig efter den nya lagen men eftersom fler kommer att omfattas efter 1 april 2019 kan det vara bra att analysera om verksamheten eller någon del av verksamheten kan komma att omfattas. Tillsynsmyndighet är Länsstyrelsen.

Länk:

Proposition 

Rikets säkerhet avser säkerheten för det nationella oberoendet och det demokratiska statsskicket och omfattar all verksamhet som är av betydelse för rikets säkerhet eller skydd mot terrorism. Sveriges säkerhet handlar både om yttre och inre säkerhet. Den inre säkerheten omfattas av alla antagonistiska hot som i förlängningen kan störa samhällsfunktioner som är nödvändiga för samhällets funktionalitet på nationell nivå.