Säkerhet och krisberedskap - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Säkerhet och krisberedskap

För att ha en bra krisberedskap behöver man arbeta både förebyggande och akut. Här hittar du stöd i arbetet kring kris, säkerhet och beredskap.

För dig som dricksvattenproducent är det viktigt att tänka efter före. Det är innan krisen står för dörren som du kan vidta åtgärder med god effekt.

Genom god beredskapsplanering, väl genomförda risk- och sårbarhetsanalyser och systematiskt arbete kan många händelser förebyggas. Men ibland räcker inte detta, och då är det viktigt att man också har en effektiv krishantering.

Säkerhetshandbok för VA-verksamhet

Säkerhetshandboken finns att köpa i Vattenbokhandeln. Handboken finns enbart i digital form. 

VAKA, nationell vattenkatastrofgrupp

VAKA är en nationell vattenkatastrofgrupp som består av personer från hela Sverige. Huvudman är Livsmedelsverket, som bildat gruppen som ett stöd till kommuner och regioner när de drabbas av kriser av lite mer besvärligt slag. Läs mer om VAKA hos Livsmedelsverket.

Kontakta VAKA

VAKA nås dygnet runt via SOS-alarm på telefonnummer: 020-30 20 30                        

OBS! Tänk på följande:

  • Det är bättre att agera för tidigt än för sent.
  • VAKA handlägger endast akuta problem med den kommunala dricksvattenförsörjningen.
  • Du ska vara behörig (VA-chef, chef för miljökontoret, räddningschef) eller ha fått delegation av en behörig att kontakta VAKA.
  • Meddela SOS-alarm kortfattat, enkelt och klart om problemet.
  • Du kan få stöd och hjälp via telefon eller genom besök av VAKA.
  • VAKA:s medverkan är kostnadsfri.

Handböcker för säker dricksvattenförsörjning

Det finns flera handböcker som ger vägledning till en säkrare dricksvattenförsörjning. Några exempel är:

  • Säkerhetshandbok för dricksvattenproducenter (2012)
    Stöd för den som arbetar med och ansvarar för säkerhetsfrågor. Boken är ett samarbete mellan Livsmedelsverket, Svenskt Vatten och representanter från VA-branschen. Beställs från vår webbshop.

Flera handböcker finns att beställa från Livsmedelsverket.