Biogas och tillståndskrav - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Biogas och tillståndskrav

Kommunala reningsverk, deponier och gårdsbiogasanläggningar som producerar biogas måste söka tillstånd enligt lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor. Det gäller även anläggningar som tidigare var undantagna tillståndsplikt.

Alla reningsverk med biogasproduktion behöver ansöka om tillstånd för hantering av brandfarliga gaser och vätskor. Detta för att följa de föreskrifter (MSBFS 2013:3) om tillstånd till hantering av brandfarliga gaser och vätskor som började gälla den 1 oktober 2013. Om ni har en rötkammare på ert reningsverk är ni berörda av tillståndskravet.

Skillnader mellan de nya och de gamla föreskrifterna

De nya föreskrifterna ersätter Sprängämnesinspektionens föreskrifter (SÄIFS 1995:3) om tillstånd till hantering av brandfarliga gaser och vätskor. I de gamla föreskrifterna var viss typ av verksamhet/hantering undantagen tillståndsplikt. De verksamheter där brandfarlig gas bildas som biprodukt, används i den egna verksamheten och har ett övertryck av högst 1 bar var undantagna tillståndspliktigt enligt SÄIFS 1995:3.

Så är det inte längre i MSBFS 2013:3. Dessa verksamheter, bland annat kommunala reningsverk, deponier och gårdsbiogasanläggningar är nu i stället tillståndspliktiga.