Biogas och hållbarhetskriterier - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Biogas och hållbarhetskriterier

Avloppsreningsverken i Sverige är en av landets största producenter av biogas. Avloppsreningsverk som producerar/levererar biogas till fordonsbränsle eller använder biogas eller biogasol i en stationär gasmotor för produktion av el, värme eller kyla, omfattas av lagen om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen (2010:598).

Nytt verktyg för HBK-rapportering av fordonsgas nu publicerat på Energigas Sveriges hemsida

Den som betalar skatt för biogas som säljs som drivmedel är enligt lagen rapporteringsskyldiga. Biogasbranschen har tagit fram ett hjälpmedel för att underlätta sammanställning av underlag för rapporteringen och beräkning av hållbarhetsegenskaperna hos biogas som levereras som fordonsbränsle. En ny version av Excel-verktyget ”HBK-redovisning” med tillhörande Instruktioner har i februari 2022 publicerats på Energigas Sveriges hemsida.
 
Verktyget kan användas av producenter, leverantörer och distributörer av biogas som drivmedel för beräkning av växthusgasutsläpp och sammanställning av underlag inför den årliga rapporteringen enligt Drivmedelslagen och Hållbarhetslagen. Rapportering av 2021 års hållbara mängder biogas som används som drivmedel ska ske till Energimyndigheten senast 1 april 2022. Verktyget är anpassat till Energimyndighetens rapporteringsmall för rapporteringen 2022. Den uppdaterade versionen har anpassats till det nya HBK-regelverket som gäller från 1 juli 2021 men kan användas för rapportering av samtliga mängder 2021.  

Från 1 jan 2021 krävs att all biogas och biogasol omfattas av ett anläggningsbesked (ALB) för att få skattebefrielse.
ALB utfärdas av Energimyndigheten efter ansökan och kan ges till den som är skattskyldig för bränslet. Så alla biogasaktörer som är skattskyldiga behöver se till att sätta upp ett kontrollsystem för att säkerställa att det inte är livsmedels- eller fodergrödor (exv. producenter som är egenförbrukare, leverantörer och/eller stora förbrukare som själva är skattskyldiga). Skatteverket kommer vid begäran om avdrag eller återbetalning av skatten kolla så att det finns ett giltigt anläggningsbesked för gasen.  
  
Ansökan kan kompletteras, och anläggningsbeskedet blir giltigt från ansökningsdatum om det beviljas. En oberoende granskare ska kontrollera kontrollsystemet och ett granskningsutlåtande ska biläggas ansökan. 
 
Det är den som är skattskyldig som ska ansöka om anläggningsbesked. Se Skatteverkets hemsida för mer information om vem som är skattskyldig. 
  
Nu finns en exempelmall för hur ett kontrollsystem för att uppfylla kraven för anläggningsbesked publicerad på Energigas Sveriges hemsida fritt för gasbranschen att använda och anpassa till sin egen verksamhet. Mallen innehåller förslag på rutiner och exempeltexter för olika typer av biogasanläggningar där biogasen är avsedd endast för användning för el och/eller värmeproduktion. Mallen har tagits fram av Carl-Magnus Petterson på TeknikSupport AB på uppdrag av Energigas Sverige, Avfall Sverige och Svenskt Vatten. Mer information och mallen för nedladdning hittar du här
  
Ansökan om anläggningsbesked görs via Energimyndighetens E-tjänst Mina sidor
  
Ansökan görs genom att:

Saknar man behörighet för Hållbara bränslen kan man ansöka det också i E-tjänsten.  

För frågor kring krav på kontrollsystem, ansökningsprocess mm för anläggningsbesked kontakta hbk@energimyndigheten.se eller se Energimyndighetens hemsida om anläggningsbesked