Hoppa till huvudinnehåll

Biogas och hållbarhetskriterier

Avloppsreningsverken i Sverige är en av landets största producenter av biogas. Avloppsreningsverk som producerar/levererar biogas till fordonsbränsle omfattas av lagen om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen (2010:598).

Den som betalar skatt för biogas som säljs som drivmedel är enligt lagen rapporteringsskyldiga. Biogasbranschen har tagit fram ett hjälpmedel för att underlätta sammanställning av underlag för rapporteringen och beräkning av hållbarhetsegenskaperna hos biogas som levereras som fordonsbränsle.
Du hittar mer information och verktyg för att rapportera på  Energigas Sverigeswebbplats.  
Från 1 jan 2021 krävs att all biogas och biogasol omfattas av ett anläggningsbesked (ALB) för att få skattebefrielse. ALB utfärdas av Energimyndigheten efter ansökan och kan ges till den som är skattskyldig för bränslet. Så alla biogasaktörer som är skattskyldiga behöver se till att sätta upp ett kontrollsystem för att säkerställa att det inte är livsmedels- eller fodergrödor (exv. producenter som är egenförbrukare, leverantörer och/eller stora förbrukare som själva är skattskyldiga). Skatteverket kommer vid begäran om avdrag eller återbetalning av skatten kolla så att det finns ett giltigt anläggningsbesked för gasen.

Ansökan kan kompletteras, och anläggningsbeskedet blir giltigt från ansökningsdatum om det beviljas. En oberoende granskare ska kontrollera kontrollsystemet och ett granskningsutlåtande ska biläggas ansökan.

För att kolla om man är skattskyldig (= den som ska ansöka om anläggningsbesked): Skatteverket

Nu finns en exempelmall för hur ett kontrollsystem för att uppfylla kraven för anläggningsbesked publicerad på Energigas Sveriges hemsida fritt för gasbranschen att använda och anpassa till sin egen verksamhet. Mallen innehåller förslag på rutiner och exempeltexter för olika typer av biogasanläggningar där biogasen är avsedd endast för användning för el och/eller värmeproduktion. Mallen har tagits fram av Carl-Magnus Petterson på TeknikSupport AB på uppdrag av Energigas Sverige, Avfall Sverige och Svenskt Vatten. Mer information och mallen för nedladdning hittar du här.

Energimyndigheten har informerat om att från den 1 december 2020 kommer möjlighet att ansöka om anläggningsbesked läggas upp på Energimyndighetens E-tjänst Mina sidor

Ansökan görs genom att:

  • Logga in på https://minasidor.energimyndigheten.se/     
  • Välj Hållbara      bränslen
  • Välj Skap ärende  i      menyn till vänster
  • Välj Ansökan om      anläggningsbesked
  • Fyll i ansökan och      skicka in

Saknar man behörighet för Hållbara bränslen kan man ansöka det också i E-tjänsten. 

Pelle Derewecki på Energimyndigheten vill poängtera att den stora vikten ligger på att säkerställa att biogasen eller biogasol inte framställts av livsmedels- eller fodergrödor och att kunna ha det underlag som behövs, snarare än att hänga upp sig på stickprov, massbalans som finns i utlåtandet och i ansökan.

För frågor kring krav på kontrollsystem, ansökningsprocess mm för anläggningsbesked: hbk@energimyndigheten.se

PP-bilder från Energigas Sveriges seminarium 4 november, se i rutan längre ned på denna webbsida. Regelverket är inte helt klart än – Energimyndigheten håller på att ändra Hållbarhetslagens föreskrifter avseende anläggningsbesked. Så länge kan du titta på hur det fungerar för biodrivmedel idag, det kommer bli likt det, se här på Energimyndighetens webbplats