Biogas - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Biogas

Avloppsreningsverken i Sverige är en av landets största producenter av biogas. En normal biogasproduktion vid ett reningsverk är ca 100kWh per ansluten person och år. Biogasprodcucenter behöver söka tillstånd enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor och omfattas av lagen om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen.

Kommunala reningsverk, deponier och gårdsbiogasanläggningar som producerar biogas måste söka tillstånd enligt lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor. Det gäller även anläggningar som tidigare var undantagna tillståndsplikt.

Ta hjälp av vår Checklista för tillståndsansökan för att söka tillstånd.  

Hållbarhetsrapportering

Den som betalar skatt för biogas som säljs som drivmedel är enligt lagen om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen rapporteringsskyldiga. Biogasbranschen har tagit fram ett hjälpmedel för att underlätta sammanställning av underlag för rapporteringen och beräkning av hållbarhetsegenskaperna hos biogas som levereras som fordonsbränsle.

Du hittar mer information och verktyg för att rapportera på Energigas Sveriges webbplats.