Avlopp och miljö - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Avlopp & miljö

Ett fungerande avloppssystem är grundläggande för vår hälsa och miljö. Svenskt Vatten svarar på frågor från våra medlemmar om bland annat reningstekniker, uppströmsarbete, kretsloppsfrågor och miljökvalitet för sötvatten och hav.

Här finns information för dig som jobbar med avlopp och miljöfrågor. Bland annat hittar du verktyg för uppströmsarbete och hur du går tillväga för att certifiera ditt slam med Revaq. Du får också veta mer om miljökvalitetsnormer och andra recipientkrav.