Hoppa till huvudinnehåll

Vattentjänster

Svenskt Vattens medlemmar är landets alla kommunala vattentjänstföretag och vårt uppdrag är att ta tillvara deras intressen, bidra till deras utveckling och ge dem service.

Vi har många huvuduppgifter inom området för vattentjänster. Vi samlar in och bearbetar information, startar upp och genomför utredningar, stödjer forsknings- och utvecklingsarbeten samt arbetar fram råd och anvisningar. Alla resultat presenterar vi i publikationer samt vid kurser och seminarier. 

Nya och kommande publikationer

Under 2021 kommer nya versioner av

  • P113 Effektiv underhåll av VA-ledningsnät ersätter VAV P39 utgiven 1979
  • P116 Förnyelseplanering av VA-ledningsnät