VA-arbetsmiljö - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

VA-arbetsmiljö

För att du som jobbar med inom VA ska kunna göra ett bra jobb, behöver du själv ha en god arbetsmiljö. Det är viktigt med såväl säkerhet som kommunikation och trivsel.

Webbplatsen ArbetsmiljöVA förenklar arbetsmiljöarbetet för alla som jobbar inom VA. Webbplatsen är ett stöd för arbetsmiljöarbetet i avloppsreningsverk. Den bygger delvis på VAV P64 Skyddshandbok för avloppsarbete, men innehållet har moderniserats och vidareutvecklats.

Prenumerera!

För att ArbetsmiljöVA  ska kunna hållas aktuell, kommer arbetet med uppdatering att finansieras via prenumerationer. Därför är det viktigt att också din kommun/ditt VA-verk prenumererar.

Det här får du som prenumerant

Du får kunskap om riskerna i arbetsmiljön men framför allt tips och råd om vad ni ska tänka på och hur ni ska arbeta för att undvika riskerna. Du får tillgång till erfarenheter och kunskap från arbetsmiljöexperter och från andra VA-verk men också resultat från forskning och utveckling av betydelse för arbetsmiljön i VA-verk.

Vi är övertygade om att du kommer att ha nytta av ArbetsmiljöVA. Prenumerera om du vill:

  • att ArbetsmiljöVA ska uppdateras löpande så att den stämmer överens med föreskrifter från Arbetsmiljöverket
  • ha nyhetsbrev med information om de senaste ändringarna i Arbetsmiljöverkets föreskrifter och i ArbetsmiljöVA
  • ha möjlighet att påverka påverka hur webbplatsen vidareutvecklas.

Gör så här för att prenumerera

På webbplatsen ArbetsmiljöVA får du all information du behöver för att bli prenumerant. Gå dit för att läsa mer och för att anmäla dig.