VA-statistik - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

VA-statistik

Systematisk analys, uppföljning och statistik är viktigt för att utveckla VA-verksamheten. Därför har Svenskt Vatten under flera år arbetat med VA-branschens statistiksystem VASS. VASS är ett viktigt verktyg för branschens behov och innehåller sammanställd statistik om allmänna vattentjänster. Verktyget bygger på att Svenskt Vattens medlemmar lämnar in statistik.

För att delta i undersökningar och lämna statistik behöver man vara inloggad i VASS.

På informationssidan för respektive undersökning finns aktuella frågor samt undersökningsspecifika beskrivningar och stödfiler för inmatning av data och analys av sitt resultat. Samtliga manualer och stödfiler finns även tillgängliga i VASS.

Tidplan för undersökningarna

Fem undersökningar genomförs årligen i VASS; Taxa, Drift, Hållbarhetsindex (HBI), Biogas och Revaq. Det finns även ett antal undersökningar som genomförs med ett visst tidsintervall, däribland Reningsverk och Vattenverk.

Statistiken samlas in under olika perioder. Efter insamlingsperioden kvalitetsgranskas och analyseras uppgifterna av Svenskt Vatten. Nationell sammanställning av statistik och trendanalys publiceras på Svenskt Vattens hemsida. 

Kontakt

Har ni frågor eller funderingar kopplat till VASS eller undersökningarna är ni välkomna att kontakta oss på Svenskt Vatten via vass@svensktvatten.se.