Tilldelning, avtal & uppföljning - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Tilldelning, avtal & uppföljning

När det vinnande anbudet utsetts ska den upphandlande enheten lämna besked om detta till alla anbudsgivare. Av beskedet ska framgå vilket anbud som antagits och skälen till det. Informationen ska vara så tydlig att övriga anbudsgivare ska kunna bedöma om det finns skäl att överpröva upphandlingen.

Om någon av anbudsgivarna lämnar in en ansökan till länsrätten om överprövning kan länsrätten besluta att upphandlingen tills vidare inte får avslutas. En överprövning kan leda till att upphandlingen ska göras om eller måste rättas, om det framkommer att den upphandlande enheten gjort fel. När det gått tio dagar sedan tilldelningsbeslutet lämnats, och ingen överprövning är begärd, kan ett bindande avtal tecknas med anbudsgivaren, och därefter kan upphandlingen avslutas.

I avtalet regleras villkoren för leveransen eller tjänsten som upphandlats. Avtalstiden beror på vilken typ av leverans som upphandlats, allt ifrån ett momentant avtal (t.ex. köp och installation av en maskin) till en långvarig driftentreprenad.

När upphandlingen är avslutad och kontraktet underskrivet är det lätt att släppa ärendet och låta det rulla på. Det finns dock många skäl att följa upp projektet under en längre tid. Själva upphandlingen bör följas upp för att samla kunskap om vad som fungerar bra och vad som fungerar mindre bra. Likaså är det viktigt att följa upp själva leveransen och genomförandet av det som upphandlats för att ta vara på de erfarenheter och den kunskap som kommer fram. Uppföljningarna kan med fördel göras tillsammans med leverantören för att öka förståelsen för de olika rollerna och bidra till kompetensutveckling inom branschen.