Hoppa till huvudinnehåll

Upphandling

pphandling är en viktig del i investeringsprocessen, liksom i VA-huvudmannens anskaffning av alla varor och tjänster. Upphandlingsprocessen omfattar alla moment från hur verksamhetens behov identifieras till uppföljning av ingångna avtal. Det slutliga utfallet av processen är produkten av den upphandlande enhetens samlade åtgärder under upphandlingens förlopp. I denna process är erfarenhetsåterföring viktig.

Moderna upphandlingsorganisationer har därför ett utvecklat processtänkande där enhetens alla åtgärder utgör steg i en strukturerad upphandlingsprocess. Processen kan beskrivas enligt nedanstående figur. 

För en mer utförlig vägledning om upphandling, se Svenskt Vattens publikation P102, ”Vägledning i offentlig upphandling inom VA-branschen”. Vägledning om offentlig upphandling finns också på hemsidorna för Sveriges kommuner och landsting och Konkurrensverket.