Upphandling - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Upphandling

Upphandling är en viktig del i investeringsprocessen, liksom i VA-huvudmannens anskaffning av alla varor och tjänster. Upphandlingsprocessen omfattar alla moment från hur verksamhetens behov identifieras till uppföljning av ingångna avtal. Det slutliga utfallet av processen är produkten av den upphandlande enhetens samlade åtgärder under upphandlingens förlopp. I denna process är erfarenhetsåterföring viktig.

Moderna upphandlingsorganisationer har därför ett utvecklat processtänkande där enhetens alla åtgärder utgör steg i en strukturerad upphandlingsprocess. Processen kan beskrivas enligt nedanstående figur. 

Vägledning om offentlig upphandling finns hos bland annat Upphandlingsmyndigheten, Sveriges kommuner och regioner (SKR) samt Konkurrensverket.