Att besluta om investeringar - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Att besluta om investeringar

Beslut om investeringar hör till VA-chefens viktigaste beslut. Det handlar ofta om stora belopp och insatserna får betydelse för verksamheten under en lång tid framåt. Det är därför viktigt att ha god kunskap om hur besluten ska fattas och vilka verktyg som kan användas som stöd. Det är också viktigt att känna till de regler som styr upphandlingar inom VA-verksamheten.