Arbeta med anläggningsavgifternas nivå - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Arbeta med anläggningsavgifternas nivå

Grunden för anläggningsavgifterna utgörs av kostnaderna för VA-utbyggnad. Det är därför av stor vikt att denna kostnad beräknas och redovisas på ett förtroendeingivande sätt. Det bör framgå tydligt i vilken utsträckning anläggningsavgiften täcker kostnaden för aktuell och planerad VA-utbyggnad, det vill säga hur hög täckningsgraden är. Här nedan presenteras utgångspunkter och metoder för sådana beräkningar.

  1. Beräkna genomsnittlig kostnad per fastighet för utbyggnad av VA.
  2. Bestäm utifrån detta den avgift för en ”normal” fastighet som motsvarar 100 % täckningsgrad.
  3. Identifiera eventuella skäl att välja en lägre täckningsgrad än 100 %
  4. Beräkna de långsiktiga konsekvenserna av att välja en lägre täckningsgrad.
  5. Utforma ett sammanvägt förslag till täckningsgrad och därmed nivå på anläggningsavgifterna.

Det första steget, att beräkna den genomsnittliga kostnaden för utbyggnad, är en nyckel för att beräkna möjligt avgiftsuttag, finansieringsgrad och utformning av anläggningsavgifter. Det innefattar i sin tur flera arbetsmoment. Denna beräkning är också en av grunderna för om särtaxa är tillämpligt.

En mer utförlig beskrivning av detta arbetssätt och ett beräkningsexempel kan du läsa här.