Särredovisning, vatten- & avloppsverksamhetens årsredovisning - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Särredovisning, vatten- & avloppsverksamhetens årsredovisning

Enligt vattentjänstlagen (50 §) skall va-huvudmannen årligen upprätta en separat balans- och resultaträkning för verksamheten (en särredovisning). Det är viktigt att redovisningsrapporten blir en del av uppföljningssystemet så att ”årsredovisningen för va” utgör ett bra underlag för utvärdering, beslut och kommunikation avseende va-verksamhetens prestationer och förutsättningar.

Särredovisningen skall återspegla hur verksamhetens intäkter via de taxebaserade avgifterna förhåller sig till kostnaderna för att ordna och driva den allmänna va-anläggningen. Det är således huvudmannens uppdrag enligt vattentjänstlagen som skall följas upp med en särredovisning. Av denna anledning är det viktigt at det framgår hur gemensamma kostnader med andra verksamheter har belastat va-verksamheten (lagkrav) samt att eventuella kostnader och intäkter som uppstått av sidordnad verksamhet framgår av redovisningen.

För att förstå verksamhetens resultat och prestationen är det viktigt att siffrorna kompletteras med beskrivande material som berör vad som har hänt under året, mål och måluppfyllelse, kvalitet, investeringar, personal etc. Vidare bör det framgå vilka redovisningsprinciper som har tillämpats.

Särredovisningen skall också fastställas av huvudmannen (50 §), vilket rimligen bör göras av kommunfullmäktige om huvudmannaskapet är i kommunen och av styrelsen om det kommunala bolaget är huvudman. Vidare säger vattentjänstlagen att redovisningen skall göras tillgänglig för fastighetsägarna, t.ex. genom att särredovisningen publiceras på huvudmannens hemsida. 

Här kan du hitta en checklista och ett exempel på en årsrapport med särredovisning för utveckling av rapportering av VA-verksamhet.