Ersättningsinvesteringar - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Ersättningsinvesteringar

Ersättning av anläggningsdelar som är avskrivna och/eller som väsentligt förlänger anläggningens nyttjandeperiod ska redovisas som investeringar och ökar därmed de materiella anläggningstillgångarna i verksamheten.