Normering och litteratur - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Normering och litteratur

Normeringen återfinns t ex i:

  • Kommunal nämnd/förbund: Rekommendationer från Rådet för Kommunal Redovisning (RKR) samt den kommunala redovisningslagen, Lag (1997:614) om kommunal redovisning. 
  • Kommunala bolag: Bokföringsnämndens K3 regelverk: BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning samt Årsredovisningslagen, Årsredovisningslagen (1995:1554). 

Litteratur på ämnet:

Förutom SVU-rapport 2015-15: Aktiv redovisning av materiella anläggningstillgångar inom VA-branschen finns även följande litteratur:

  • SKL (2014). Komponentredovisning fastigheter i förvaltningar, Sveriges kommuner och Landsting (SKL)
  • SABO (2013). Komponentredovisning av fastigheter – en vägledning, Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag
  • FAR (2013). RedU 13, Övergång till komponentmetod – fastigheter, mars 2013.
  • RKR (2014). INFORMATION, Övergång till komponentavskrivning, 2014.
  • RKR (2012). Redovisning av kommunal markexploatering, Ideskrift, Rådet för kommunal redovisning. 
  • RKR (2009). Avskrivningar - avgränsning, värdering och nyttjandeperioder för immateriella och materiella anläggningstillgångar, Ideskrift, Rådet för kommunal redovisning.  
  • Svenskt Vatten (2007). Ekonomisk redovisning av VA-branschen, Svenskt Vatten Publikation P97