Materiell anläggningstillgång (= en bokförd investering) - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Materiell anläggningstillgång (= en bokförd investering)

För att ge vägledning i frågan är det lämpligt att börja med vad som är en materiell anläggningstillgång (investering). En materiell anläggningstillgång är en fysisk tillgång avsedd för stadigvarande bruk eller innehav och som förväntas ge upphov till ett inflöde av resurser som innefattar framtida ekonomiska fördelar eller servicepotential i framtiden. (RKR, Rek 11.4 Materiella anläggningstillgångar och 4 kap. 1 § ÅRL, BFNAR 2012:1, Kap. 2.12 och 17.2). Dessutom måste organisationen kontrollera tillgången för att ta upp den i räkenskaperna.   

En materiell investering är således en fysisk tillgång som organisationen har anskaffat och som genom användning i verksamheten kommer att innebära ekonomiska och/eller servicepotentiella fördelar i framtiden.