Hoppa till huvudinnehåll

Hantering av historiken

Huvudprincipen avseende redan befintliga tillgångar är att övergången till komponentredovisning är framåtriktad, dvs. komponentindelning och avskrivningar baseras på befintligt bokfört värde samt återstående avskrivningstider (=nyttjandeperioder). För beskrivning hur komponentavskrivningar skall införas rekommenderas skrifterna;

  • Kommunal nämnd/förbund: RKR, INFORMATION, Övergång till komponentavskrivning, 2014
  • Kommunala bolag: FAR RedU 13, Övergång till komponentmetod – fastigheter, mars 2013

Samt följande idéskrifter;

  • SKL, (2014), Komponentredovisning i fastighetsförvaltningar i kommuner och landsting -, Sveriges kommuner och Landsting (SKL
  • SABO, (2013), Komponentredovisning av fastigheter - en vägledning, Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag.

Eftersom tekniken med att införa komponentavskrivningar finns beskrivet i ovan referenser görs ingen genomgång här, men följande exempel ”Exempel på att införa komponentredovisning på ett gammalt avloppsreningsverk”.