Hantering av historiken - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Hantering av historiken

Huvudprincipen avseende redan befintliga tillgångar är att övergången till komponentredovisning är framåtriktad, dvs. komponentindelning och avskrivningar baseras på befintligt bokfört värde samt återstående avskrivningstider (=nyttjandeperioder). För beskrivning hur komponentavskrivningar skall införas rekommenderas skrifterna;

  • Kommunal nämnd/förbund: RKR, INFORMATION, Övergång till komponentavskrivning, 2014
  • Kommunala bolag: FAR RedU 13, Övergång till komponentmetod – fastigheter, mars 2013

Samt följande idéskrifter;

  • SKL, (2014), Komponentredovisning i fastighetsförvaltningar i kommuner och landsting -, Sveriges kommuner och Landsting (SKL
  • SABO, (2013), Komponentredovisning av fastigheter - en vägledning, Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag.

Eftersom tekniken med att införa komponentavskrivningar finns beskrivet i ovan referenser görs ingen genomgång här, men följande exempel ”Exempel på att införa komponentredovisning på ett gammalt avloppsreningsverk”.