Anskaffningsvärde - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Anskaffningsvärde

Anskaffningsvärdet utgör det avskrivningsbara beloppet och påverkas således storleken på avskrivningskostnaderna. Huvudregeln är att alla utgifter som ärdirekt hänförliga till att få den specifika tillgången på plats och för att kunna utnyttjas för sitt ändamål skall ingå i anskaffningsvärdet.  (RKR, Rek 11.4 Materiella anläggningstillgångar och 4 kap. 3 § ÅRL, BFNAR 2012:1, Kap. 17.6 och 17.7). Se Investering eller drift? för ytterligare information om hur anskaffningsvärdet avgränsas.