Investeringsredovisning med komponenter - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Investeringsredovisning med komponenter

VA-huvudmän investerar i och förvaltar omfattande tillgångar i form av va-verk, stationer och ledningsnät, vilket gör att redovisningen av investeringar är mycket betydande för verksamhetens självkostnad. Av stor betydelse är bedömningen av nyttjandeperioder då det direkt påverkar de årliga avskrivningskostnaderna. En annan är tillämpning av komponentredovisning, vilket från och med 2014 är ett explicit krav. 

För mer information rekommenderas SVU-rapport 2015-15: Aktiv redovisning av materiella anläggningstillgångar inom VA-branschen. Informationen nedan kan sägas vara en sammanfattning av rapporten.