Normering och litteratur - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Normering och litteratur

Normeringen återfinns t ex i:

  • Kommunal nämnd/förbund: Rekommendationer från Rådet för Kommunal Redovisning (RKR) samt den kommunala redovisningslagen, Lag (1997:614) om kommunal redovisning.
  • Kommunala bolag: Bokföringsnämndens K3 regelverk: BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning samt Årsredovisningslagen, Årsredovisningslagen (1995:1554).

Litteratur på ämnet:

  • Dahlman, P. A. (2007). Ekonomisk redovisning för VA-branschen, Stockholm: Svenskt Vatten, P97 (rapport finns att beställa i Svenskt Vattens Vattenbokhandel)
  • SKL, (2014), Komponentredovisning fastigheter i förvaltningar, Sveriges kommuner och Landsting (SKL)
  • RKR, (2009), Avskrivningar - avgränsning, värdering och nyttjandeperioder för immateriella och materiella anläggningstillgångar, Ideskrift, Rådet för kommunal redovisning.