Förenklad gränsdragning mellan investering och drift - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Förenklad gränsdragning mellan investering och drift

För att förenkla redovisningen och utgå från vad som är väsentligt är det idagpraxis att utgå ifrån att

  • om tillgångens nyttjandeperiod inte överstiger 3 år och/eller
  • om anskaffningsutgiften är obetydlig (t ex ett halvt prisbasbelopp)

så redovisas anskaffningsutgiften som en direkt kostnad, dvs. som en driftkostnad. Vill du läsa mer om bakgrunden till dessa ”tumregler” så finns en genomgång i Dahlman, P. A. (2007). Ekonomisk redovisning för VA-branschen, Stockholm: Svenskt Vatten P97 sid. 44 (finns att beställa i Svenskt Vattens webbshop