Investering eller drift? - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Investering eller drift?

VA-huvudmän investerar i och förvaltar omfattande tillgångar i form av VA-verk, stationer och ledningsnät. I en verksamhet som är investerings- och underhållstung, så som vatten och avlopp, har valet mellan investering och drift i redovisningen stor betydelse. Gränsdragning mellan investering och drift är inte alltid lätt att göra i praktiken vilket innebär att vissa åtgärder måste analyseras närmare.