Budgetering av driftskostnader - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Budgetering av driftskostnader

Driftskostnader är sådana som förbrukas under året. Här nedan följer ett exempel på hur budgetering kan ske för några poster.

  • För personalkostnader så tas hänsyn till löneförändringar för befintlig personal och strukturförändringar i personalstyrkan.
  • Prisförändringar för köpta varor och tjänster och ändring av volym köpta varor och tjänster. Det kan gälla energi, kemikalier, bilar, datorer, labtjänster, mätarbyten etc. Observera att budget görs innan innevarande års priser är helt kända och därför kan prisjustering över två år behöva uppskattas.
  • Förändringar i driftsförhållanden i anläggningen tex nya/nedlaggda verk och/eller pumpstationer etc. Även förändring av användning av vattentjänsterna hos kunderna kan påverka driftskostnaderna.
  • Se över avtal och eventuella förändringar av dessa. Indexjusteringar av pris, ändring av villkor.
  • Se över hur kostnader som är gemensamma med annan verksamhet fördelas? Relevanta nycklar?
  • Summera