VA-chefens verktygslåda - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

VA-chefens verktygslåda

Under denna flik på hemsidan har vi samlat rådgivning som särskilt riktar sig till VA-chefer och andra med strategiskt ansvar inom VA-organisationerna.

Verktygslådan är ett rent webb-baserat verktyg som syftar till att:

  • Snabbt kunna ge en orientering inom olika områden
  • Genom länkar till relaterade sidor och rapporter underlätta för att hitta ytterligare information.

Verktyget spänner över alla fält som en VA-chef behöver: juridik, miljötillstånd, organisationsfrågor, verksamhetsstyrning, investeringsbeslut, ekonomi etc. Rent tekniska frågor behandlas dock ej.

Det är viktigt att betona att detta är ett verktyg som  kommer att vara under utveckling. Nya studier inom dessa områden kommer leda till uppdateringar med länkar och regelbundna översyner kommer att göras.