Hoppa till huvudinnehåll

Lagen om allmänna vattentjänster

Lär dig grunderna i lagen om allmänna vattentjänster, den lag som reglerar den allmänna VA-verksamheten. Du lär dig de regler som bestämmer rättsförhållandet mellan VA-huvudman och abonnent och får information om gällande rättspraxis.

Innehåll

Kursen är två dagar och tar upp

  • Vilka lagar reglerar VA-verksamheten?
  • Hur står de andra mot vattentjänstlagen?
  • Kommunens skyldighet att ordna med vattentjänster
  • Ägande, Huvudmannaskap, Verksamhetsområde
  • Den allmänna anläggningen samt användningsrätten
  • Särskilda anordningar och huvudmannens tillträdesrätt
  • Förutsättningar för avgiftsuttag
  • Vattenavstängning, Skadestånd
  • Särredovisningskrav, Annat, Statens va-nämnd

Lärare

Gilbert Nordenswan, Svenskt Vatten
Clara Lindgren, Svenskt Vatten
Anna Hassel, VA Strategi
Germund Svensson, SKL

Förkunskaper

Inga speciella förkunskaper krävs.

Bokningsvillkor

Innan du bokar kan det vara bra att läsa våra bokningsvillkor.