Hoppa till huvudinnehåll

Lagen om allmänna vattentjänster

Lär dig grunderna i lagen om allmänna vattentjänster, den lag som reglerar den allmänna VA-verksamheten. Du lär dig de regler som bestämmer rättsförhållandet mellan VA-huvudman och abonnent och får information om gällande rättspraxis.

Viktig Information: 

Vi ställer inte in! Vi ställer om!

 Under rådande omständigheter har det inte varit möjligt att genomföra kurser fysiskt.  Vi är därför glada att meddela vi under våren testat konceptet att erbjuda kursen digitalt med stor framgång. On-linekursen levererades med samma gedigna innehåll och höga kvalitet.

Inför hösten är det vår förhoppning att kunna erbjuda kursen både fysiskt och digitalt.  Vi ser positivt på digitalisering och att det framgent också är ett välkommet komplement för medlemmar som har svårt att resa.  Vi uppdaterar vårt kalendarium löpande med nya kurstillfällen. Planerade öppna kurser kan komma att ställas om till digitalt format. On-line kurserna kommer då att förläggas under tre dagar.

  För att kunna delta on-line finns det några punkter att beakta:

 • Kursen kräver ett stabilt internet
 • Kursen körs via verktyget Zoom. Du behöver inte själv ha verktyget utan följer en länk som skickas till dig
 • Fungerande webcamera och mikrofon behövs

Kursmaterial samt vissa förberedelseuppgifter med tydliga instruktioner kommer att skickas till alla deltagare i god tid. 

Innehåll

Kursen är två dagar med förkurs on-line (tidsåtgång ca 2 timmar). Kursen tar upp följande:

 • Vilka lagar reglerar VA-verksamheten?
 • Hur står de andra mot vattentjänstlagen?
 • Kommunens skyldighet att ordna med vattentjänster
 • Ägande, Huvudmannaskap, Verksamhetsområde
 • Den allmänna anläggningen samt användningsrätten
 • Särskilda anordningar och huvudmannens tillträdesrätt
 • Förutsättningar för avgiftsuttag
 • Vattenavstängning, Skadestånd
 • Särredovisningskrav, Annat, Statens va-nämnd 

Lärare

Gilbert Nordenswan, Svenskt Vatten
Annika Carlsson, Svenskt Vatten
Aurora Svallbring, Svenskt Vatten

Förkunskaper

Inga speciella förkunskaper krävs.

Kursmaterial

Svenskt Vattens utbildningskompendium Lagen om allmänna vattentjänster fås på utbildningen.

Om du har en kopia av ABVA så kan det vara bra att ta med den till utbildningen som referens. 

Kursavgift

Medlem (kommun/VA-bolag): 10500 kr
Företagspartner (konsult/företag med medlemskap): 15750 kr
Övriga (inget medlemskap): 21000 kr

Är jag medlem? Klicka här för lista
Är jag företagspartner? Klicka här för lista

Kostnad för måltider och logi tillkommer. 

Bokningsvillkor

Innan du bokar kan det vara bra att läsa våra bokningsvillkor.

Kommande kurser

Lagen om allmänna vattentjänster - Grundkurs

22-23 september 2020, Malmö
Mer info

28/28 platser bokade

Lagen om allmänna vattentjänster - Grundkurs

1-2 december 2020, Stockholm
Mer info

18/28 platser bokade