Hoppa till huvudinnehåll

Lagen om allmänna vattentjänster

Lär dig grunderna i lagen om allmänna vattentjänster, den lag som reglerar den allmänna VA-verksamheten. Du lär dig de regler som bestämmer rättsförhållandet mellan VA-huvudman och abonnent och får information om gällande rättspraxis.

Innehåll

Kursen är två dagar och tar upp

  • Vilka lagar reglerar VA-verksamheten?
  • Hur står de andra mot vattentjänstlagen?
  • Kommunens skyldighet att ordna med vattentjänster
  • Ägande, Huvudmannaskap, Verksamhetsområde
  • Den allmänna anläggningen samt användningsrätten
  • Särskilda anordningar och huvudmannens tillträdesrätt
  • Förutsättningar för avgiftsuttag
  • Vattenavstängning, Skadestånd
  • Särredovisningskrav, Annat, Statens va-nämnd

Detaljerat program i pdf-format

Lärare

Gilbert Nordenswan, Svenskt Vatten
Anna Hassel, VA Strategi
Germund Svensson, SKL

Förkunskaper

Inga speciella förkunskaper krävs.

Kursmaterial

Svenskt Vattens utbildningskompendium Lagen om allmänna vattentjänster fås på utbildningen.

Om du har en kopia av ABVA så kan det vara bra att ta med den till utbildningen som referens. 

Kursavgift

Medlem (kommun/VA-bolag): 10500 kr
Företagspartner (konsult/företag med medlemskap): 15750 kr
Övriga (inget medlemskap): 21000 kr

Är jag medlem? Klicka här för lista
Är jag företagspartner? Klicka här för lista

Kostnad för måltider och logi tillkommer. 

Bokningsvillkor

Innan du bokar kan det vara bra att läsa våra bokningsvillkor.

Kommande kurser

Lagen om allmänna vattentjänster - Grundkurs

26-27 maj 2020, Göteborg
Mer info

27/28 platser bokade

Lagen om allmänna vattentjänster - Grundkurs

22-23 september 2020, Malmö
Mer info

15/28 platser bokade