Svetskurs - EWF-för Stum- och elektrosvetsning inom VA - erfaren - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Svets - EWF-certifierande kurs för Stum- och elektrosvetsning inom VA - erfaren

Svetskursen för dig som har minst 2 års erfarenhet av svetsning av plaströr (PE).  Utbildningen ger dig den EWF-certifiering du behöver för att svetsa inom VA.

Denna kurs är på paus - fyll i formuläret för att kontakta oss om du har frågor.

 

Se kursen EWF-certifierande utbildning för Stum- och elektrosvetsning inom VA - grundkurs (5 dagar) om du saknar tidigare erfarenhet.

Svetskursen ger dig de teoretiska och praktiska kunskaper du behöver för svetsning av PE-rör för VA-ändamål.

Svetskursen ger dig ett bevis på att dina kunskaper som svetsare ligger på samma nivå som krävs i Europa, vilket ofta är ett krav vid upphandlingar som följer Allmän material- och arbetsbeskrivning för anläggningsarbeten (AMA) inom VA. Du får ett EWF-certifikat, dvs ett svetscertifikat enligt EWF 581 och SS-EN 13067. 

Innehåll

 • Material
 • Standarder och regler
 • Föreskrifter för rörläggning och återfyllning
 • Materialkontroll och hantering
 • De olika svetsmetoderna
 • Kvalitetskontroll
 • Svetstabeller och dokumentation av arbetet, checklistor
 • Säkerhet och hälsa.

Praktiska övningar

 • Svetsmetoder
 • Fogberedning
 • Hantering, kontroller och verifiering av svetsutrustningen
 • Dokumentation av arbetet
 • Kvalitetskontroll av utförd svets
 • Att förebygga och åtgärda fel

Kursen är totalt fyra dagar; tre utbildningsdagar och en dag för examination. Den följer utbildningsriktlinjen från European Welding Federation och är godkänd av Svetskommissionen. Genomförs i samarbete med Nordiska Plaströrsgruppen, NPG.

Målgrupp

Du som har minst 2 års erfarenhet av svetsning av PE-rör, inom stum-, elmuff-, och elsvetssadel samt arbetar med nyanläggning, drift och underhåll av VA-ledningar.

Förkunskaper

Detta är en fortsättningskurs i svetsning. Vid anmälan skall arbetsgivaren intyga att du har minst 2 års erfarenhet av svetsning av PE-rör inom respektive teknik (stum-, elmuff-, och elsvetssadel).

Examination och certifikat

Examinationen görs genom ett skriftligt teoriprov samt tre praktiska svetsprov: stum-, elmuff-, och elsvetssadel. I kursen ingår svetsprov och examination för dimensioner upp till upp till 315 mm. Önskar du examination för dimensioner från 355 mm och där över kan du göra det mot en extra kostnad. Ange det i samband med anmälan, vi bekräftar detta separat.

Examinationen genomförs av en examinator från Svetskommissionen, och de prov du genomför skickas därefter på förstörande provning. Efter godkänd utbildning och examinering får du ett certifikat och ett plastkort (med samma information). Certifikatet och plastkortet gäller i två år och ställs ut av Svetskommissionen.

Mer information om vad som krävs för certifikat och hur certifikaten förnyas finns på svetskommissionens webbplats.

Svetskommissionens webbplats

Kursavgift

Kurspris per deltagare för dimensioner upp till 315 mm    

Medlem (kommun/VA-bolag): 26 250*
Företagspartner (konsult/företag med medlemskap): 27 250*
Övriga (inget medlemskap): 27 250*

*Certifikatsavgift till Svetskommissionen tillkommer med 2250 kr exkl moms.
I kursavgiften ingår dokumentation, luncher och fika.

Är jag medlem? Klicka här för lista
Är jag företagspartner? Klicka här för lista

Bokningsvillkor

Särskilda avbokningsvillkor gäller på grund av att vi har omfattande förberedelser för denna kurs:

Vid avbokning senare än 30 dagar före kursstart debiteras hela kursavgiften. Notera att platsen kan överlåtas till annan person inom samma företag. Läs våra bokningsvillkor.

Frågor om kursen?

Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter i vår dataskyddspolicy.