Reglerteknik och mikrobiologi i avloppsreningsverk - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Reglerteknik och mikrobiologi i avloppsreningsverk

Detta är kursen för dig som vill veta mer om reglerteknikens och mikrobiologins betydelse för avloppsvattenrening. Kunskapen från kursen tillsammans med processteknik hjälper dig att få en hög, jämn och kostnadseffektiv rening av avloppsvatten.

Vi beklagar att denna kurs är tillfälligt pausad

Många reningsverk utnyttjar komplexa biologiska processer som kräver en ökad grad av reglering och övervakning för att utnyttjas optimalt. Målet med kursen är att få grundläggande kunskaper i mikrobiologi och reglerteknik för att  åstadkomma en bättre rening av avloppsvatten.

En viktig del i kursen är datorövningar där du får tillämpa de teoretiska kunskaperna i reglerteknik och mikrobiologi för att studera olika styrstrategier och processlösningar. I övningen används en simulator för aktivslamprocessen. Du får även en egen kopia av simulatorprogrammet med manual för att kunna fortsätta studierna på hemmaplan.

Innehåll

Kursen är tre dagar lång och tar upp

  • Vad är reglerteknik?
  • Olika reglerstrategier
  • Mikroorganismernas betydelse i aktivslam- och sedimenteringsprocessen
  • Biologisk kväve- och fosforrening
  • Styrning av aktivslamprocessen
  • Introduktion till simulering och simuleringsprogram för avloppsreningsverk
  • Datorövningar

Målgrupp

Du som jobbar med VA-frågor inom kommun, på konsultföretag eller hos leverantör och framför allt du som jobbar nära processen, till exempel processtekniker, processingenjör eller labpersonal.

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs. Vi har minimerat användningen av matematik och biokemi så att alla ska kunna ta del av innehållet.

Kursavgift

Medlem (kommun/VA-bolag): 14 500 kr
Företagspartner (konsult/företag med medlemskap): 21 750 kr
Övriga (inget medlemskap): 29 000 kr

Är jag medlem? Klicka här för lista
Är jag företagspartner? Klicka här för lista

Bokningsvillkor

Innan du bokar kan det vara bra att läsa våra bokningsvillkor.

Kommande kurser 

Här publicerar vi kommande kurstillfällen

Reglerteknik och mikrobiologi i avloppsreningsverk

Intresseanmälan
Mer info

1/1 platser bokade

Frågor om kursen?

Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter i vår dataskyddspolicy.