Slutet utrymme & Fallskydd – grundkurs - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Slutet utrymme & Fallskydd – grundkurs

Lär dig hur du arbetar i slutna utrymmen som brunnar, cisterner och bassänger.

Att arbeta i miljöer som till exempel brunnar, cisterner och bassänger ställer höga krav på säkerhet och kunnand. Vi går igenom vilka lagar som gäller, hur du arbetar säkert och hur du agerar om olyckan är framme.

Under kursen får du öva på räddning vid till exempel brunnar, bassänger och pumpstationer. Vi använder oss av tripoder, davitarmar, vinschar och räddningsblock. Vi går också igenom de regler och författningar som gäller arbete i slutna utrymmen.

Innehåll

Kursen är 1 dag och och tar upp

  • Lagar och regler som styr säkerhetsarbetet
  • Risker i slutna utrymmen
  • Hur du använder personlig skyddsutrustning
  • Hur du använder av tripod, Davit, vinschar och fallskyddsblock
  • Att planera arbetet i slutna utrymmen
  • Säkra arbetsmetoder
  • Ergonomi
  • Kommunikation i slutna utrymmen
  • Upphissning och nedfirning vid räddning

Under kursen varvas teoretiska pass med praktiska övningar. För att alla ska få tid att öva praktiskt är det högst 8 deltagare på kursen.

 

Målgrupp

Alla som arbetar i slutna utrymmen i exempelvis vattenverk, reningsverk och pumpstationer och som berörs av föreskrifter i AFS 2011:19

Kursavgift för öppna kurstillfällen 

Medlem (kommun/VA-bolag): 6200 kr
Företagspartner (konsult/företag med medlemskap): 9300 kr
Övriga (inget medlemskap): 12400 kr

Är jag medlem? Klicka här för lista
Är jag företagspartner? Klicka här för lista

I kursavgiften ingår dokumentation samt kaffe och lunch.

Bokningsvillkor

Innan du bokar kan det vara bra att läsa våra bokningsvillkor.

Kommande kurser 

Här publicerar vi kommande kurstillfällen

Beställ kursen

Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter i vår dataskyddspolicy.

Fallskydd och säkert arbete i slutna utrymmen - grundkurs - Intresseanmälan

Intresseanmälan
Mer info

2/0 platser bokade

Förnyelseplanering ledningsnät - Intresseanmälan

Intresseanmälan
Mer info

20/0 platser bokade

Frågor om kursen?

Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter i vår dataskyddspolicy.