Slutet utrymme & Fallskydd – fortsättning - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Slutet utrymme & Fallskydd – fortsättning

Det här är kursen för dig som gick grundkursen för 2–3 år sedan, och känner att det är dags att repetera räddningskunskaperna. Dessutom får du en uppdatering av de lagar som gäller.

Under kursen får du öva på räddning vid till exempel brunnar, bassänger och pumpstationer. Vi använder oss av tripoder, davitarmar, vinschar och räddningsblock. Vi går också igenom de regler och författningar som gäller arbete i slutna utrymmen.

Att arbeta i miljöer som till exempel brunnar, cisterner och bassänger ställer höga krav på säkerhet och kunnande. Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter ska alla som arbetar på platsen regelbundet öva på räddningssituationer, så att du kan agera om olyckan är framme.

Innehåll

  • lagar, föreskrifter och normer
  • planera arbetet
  • använda personlig skyddsutrustning
  • använda tripod, Davit m m 
  • säkra arbetsmetoder
  • ratt rädda en nödställd

Målgrupp

Du som gått grundkursen för 2-3 år sedan. Du arbetar i slutna utrymmen i exempelvis vattenverk, reningsverk och pumpstationer och berörs av föreskrifter i AFS 2011:19.

Bokningsvillkor

Innan du bokar kan det vara bra att läsa våra bokningsvillkor.

Frågor om kursen?

Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter i vår dataskyddspolicy.