Hoppa till huvudinnehåll

Vattenstämman 2021 – mötesplats Online

Vattenstämman 2021 genomförs online 21-22 september 2021. Anmälan öppnas i april och programbygget pågår för fullt. Notera datumen i din kalender.

Framtidens hållbara vattentjänster – Utblick 2050

VA-branschen står inför den största strukturomvandlingen sedan 70-talet. Klimatförändring, urbanisering och regleringar ställer nya krav. Vad är framtidens hållbara vattenleverans och vilken roll har framtidens VA-organisationernas roll i omställningen till det hållbara samhället?

Programinnehåll

Vi blickar mot 2050 och spanar på vattentjänsternas roll i samhällsutvecklingen. Framtidsspaning från VA-branschen blandas med inblick i andra branscher och dess utmaningar.

Detta varvas med konkreta och pågående utvecklingsprojekt som driver VA-branschen in i framtiden. Vi diskuterar lösningar, utmaningar och branschen framtida roll i det hållbara samhället där cirkuläritet, smarthet och resiliens är nyckelfaktorer.

Block - Det hållbara och cirkulära samhället

Samhället är beroende av vattnets kretslopp. Vattnet som återvänder till vattendragen ska vara fritt från skadliga ämnen. Genom hållbara produktionskedjor och produkter skapar vi förutsättningar till återanvändning och återföring. Dagens reningsverk kan bli resursverk med produktionsanläggning för biogas, näringsämnen och olika former av vattenkvaliteter, anpassade efter kundens behov och användningsområde.

Block - Det smarta och funktionella samhället

Framtidens infrastruktur är uppkopplad och präglas av kundnytta, innovation, digitalisering och automation. Tillgång och efterfrågan på vattentjänster är mer jämnt fördelade över tid där automatisering skapar möjligheter till effektivt kapacitetsutnyttjande. Kunderna involveras i produktionskedjan där man via fastighetsnära lagring och distribution kan utgöra småskaliga produktionsenheter anpassade för lokala behov.

Block - Det resilienta samhället

Genom en robust och motståndskraftig infrastruktur och starka VA-organisationer kan vi klara av att leverera samhällstjänster dygnet runt, året om. Därmed ger vi förutsättningar för andra att bibehålla servicenivå och samhällstjänster även vid extrema situationer.

Presentationer från företagspartners

Håll dig uppdaterad om vad som händer och erbjuds i branschen. Under en ny programpunkt som vi kallar ”Företagstimmen” kan du ta del av några av våra företagspartnes intressanta föredrag.