Välkommen till Svenskt Vattens Klimatkonferens 11 december i Stockholm - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Välkommen till Svenskt Vattens Klimatkonferens 11 december i Stockholm

Klimatpåverkansfrågorna tar allt större plats i VA-organisationernas verksamhet. EU ska vara klimatneutralt till år 2050, Sverige ska vara klimatneutralt till år 2045 och många kommuner och VA-organisationer har satt egna mål om klimatneutralitet till exempelvis 2030 eller 2040.

Parallellt med detta kommer nya EU-direktiv som kräver regelbunden mätning och rapportering av växthusgaser och energieffektivisering i kombination med striktare reningskrav. Att balansera ovan punkter samtidigt som verksamheten ska fortgå som vanligt kommer att vara utmanande, men det kommer också med möjligheter, för alla Sveriges VA-organisationer i framtiden.

Välkommen till en heldag där vi kommer att lyssna till och inspireras av hur olika VA-organisationer arbetat med ovan frågor. Vi kommer också få ta del av hur andra branscher arbetat i frågan. Självklart kommer också ges tid till diskussioner och frågor kring gemensamma utmaningar och möjligheter.

Utvalda frågeställningar ur programmet:

  • Hur ska man tolka EU:s nya definition av klimatneutralitet, vad betyder det för VA-branschen?
  • Hur ska man tolka och arbeta med ett klimatbokslut?
  • Vilka klimatpåverksansminskande åtgärder ger störst effekt i verksamheten?
  • Hur har andra branscher jobbat med klimatpåverkansfrågorna?
  • Danmark har nya lagar för minskning av lustgas- och metanutsläpp, hur är de tänkta att fungera?

Anmälan till konferensen är nu öppen. Läs mer om programmet och anmäl dig redan idag!

Frågor om programmet, kontakta: Klara Westling, 08-506 002 15

Frågor om arrangemanget i övrigt, kontakta: Mia Wedberg 08-506 002 38