Hoppa till huvudinnehåll

Nationella Dricksvattenkonferensen, 26-27 oktober, 2021. Save the Date!

Gör plats i kalendern för årets Nationella Dricksvattenskonferens. Vi kommer ta upp högaktuella frågor som vi vet att ni medlemmar vill höra mer om och få chans att diskutera.

Vi hoppas självklart att vi ska kunna träffas och ha möjlighet att nätverka och samtala på plats i Malmö (Clarion Live). Men vi planerar även för att det kanske måste bli digitalt, eller både digitalt och fysiskt.

Oavsett form kommer konferensen att ta upp följande högaktuella ämnen:

  • 2020 års dricksvattenutredning - utredningen kring införandet av nya Dricksvattendirektivet i Sverige
  • Hållbar vattenanvändning (projekt Hinken)
  • Nya Vägledningen om vattenskyddsområden
  • Användandet av standarder (nyttan med standarder i vattenverksamhet och vid upphandling). 

Samt flera aktuella driftsfrågor som bland annat

  • Digitalisering på vattenverk
  • Mätning på ledningsnät och vattenverk.
  • Reservoarer. Hur tänker olika VA-organisationer kring nödvolymer och modellering av scenarios?

Vi avser att öppna anmälan i början av juni och återkommer med mer information längre fram.

Vid frågor, kontakta ewa.bohman-ottosson@svensktvatten.se.