Save the date! Välkommen till Nationella Avlopps- och Miljökonferensen (NAM) 29-30 januari 2025 i Uppsala - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Save the date! Välkommen till Nationella Avlopps- och Miljökonferensen (NAM) 29-30 januari 2025 i Uppsala

Den 29-30 januari 2025 arrangerar Svenskt Vatten och Uppsala Vatten och Avfall den Nationella Avlopps- och Miljökonferensen (NAM) på Uppsala Konsert och Kongress.

Dag ett av konferensen genomförs i plenum med övergripande talarpunkter såsom information från Naturvårdsverket om kommande lagstiftning, inspiration från lyckat uppströmsarbete i Uppsala, presentation av VA-beredskapsutredningens slutbetänkande och inspiration från Water Wise Societies, en del av innovationssatsningen Impact Innovation. Dag ett kommer sedan avslutas med ett studiebesök.

Under dag två kommer fyra teman att bearbetas; mikroföroreningar, reningstekniker, minskad klimatpåverkan och juridiska frågor. Under varje tema kommer ges inspirerande föreläsningar och möjlighet till diskussion. Dag två avslutas sedan med rundabordssamtal baserade på olika utvalda teman.

Anmälan till konferensen öppnar i slutet av september.

Frågor om programmet, kontakta: Klara Westling, 08-506 002 15
Frågor om arrangemanget i övrigt, kontakta: Mia Wedberg, 08-506 002 38