Handlingar föreningsstämma 2019 - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Handlingar föreningsstämma 2019

Svenskt Vattens föreningsstämma sker den 14 maj 2019 kl. 16-17 i Örebro.

Handlingar föreningsstämma 2019

01 Följebrev utskick stämmohandlingar 2019
02 Fullmakt 2019
03 Kallelse och dagordning 2019
04 Röstlängd 2019
05 Principer för avgiftsuttag och avgifter 2020 
06 Valberedningens förslag 2019
07 Valberedningens förslag 2019, arvoden
08 Verksamhetsberättelse 2018 

Svenskt Vatten-föreningen