Svenskt Vattens monter - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Svenskt Vattens monter

Ställ frågor till Svenskt Vattens experter...

Tisdag 22/5

Kl 12.30-13.15  

 • Anders Finnson
  Förebyggande kemikaliearbete, uppströmsarbete, kretslopp av fosfor och andra resurser, reningsteknik, läkemedelsrester och mikroplaster i miljön, biogasproduktion, Svenskt Vattens EU-arbete.

Kl 12.45-13.30

 • Hans Bäckman,
  Hållbar dagvattenhantering och klimatanpassning av samhället.
 • Peter Sörngård
  Vattenförvaltning, vattendirektiv, miljökvalitetsnormer, avloppsdirektiv, villkorskrav och läkemedelsrening.
 • Gilbert Nordenswan och Clara Lidberg
  VA-juridik

  Externa gäster...
 • Lasse Larsson från Sectra och Per Ekegren från Livsmedelsverket
  Svarar på frågor om NIS och säkerhetsskyddslagen.

Onsdag 23/5

Kl 09.30-10.00

 • Daniel Hellström
  Tips för att få ökad aktivitet på sitt utvecklingsarbete.
 • Birger Wallsten
  Träffa Svenskt Vattens nye dricksvattenexpert.