Framtiden inom VA-området beror på hur man tänker i ledningen - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Framtiden inom VA-området beror på hur man tänker i ledningen

Hur kan en informationsportal för VA se ut och fungera?

VA-branschen står idag inför stora utmaningar – urbanisering och mer skärpta miljömål ställer högre krav på hållbart samhällsbyggande. Andra utmaningar är  stora förnyelsebehov och kompetensförsörjning. Detta sammantaget ökar behovet av digitalisering. Det möjliggör att VA-information kan säkras och användas för att analysera nuvarande läge samt fatta rätt beslut inför framtiden. Vi jobbar dagligen med Sveriges kommuner och VA-bolag för att tillgängliggöra en sammanhållen informationsportal som ger dem en bättre bild av sin verksamhet – om ledningen och för ledningen. Hur kan en informationsportal för VA se ut och fungera?

Föreläsare och seminarieansvarig: Annica Lindmark, S-GROUP Solutions
Ladda ner presentationen (pdf)