Handlingar föreningsstämma 2018 - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Handlingar föreningsstämma 2018

Svenskt Vattens föreningsstämma sker den 22 maj 2018 kl. 16-17 i Helsingborg. Handlingarna till föreningsstämman i pdf-format finns här för nedladdning.

01 Följebrev utskick stämmohandlingar 2018 
02 Fullmakt 2018 
03 Kallelse och dagordning 2018 
04 Röstlängd 2018 
05 Principer för avgiftsuttag och avgifter 2019 
06 Valberedningens förslag 2018 
07 Valberedningens förslag 2018, arvoden 
08 Verksamhetsberättelse 2017

Svenskt Vatten-föreningen