Hoppa till huvudinnehåll

Vattenstämman 2018 Helsingborg

Sveriges största samtalsarena för aktuella vattenfrågor. Vattenstämman 2019 äger rum i Örebro 14-15 maj.

Tack till alla som deltog på på Vattenstämman 2018 i Helsingborg! Ladda ner presentationer från seminarierna.

Boka redan nu in Vattenstämman 2019/20:

Helsingborg Arena
Foton & filmer från Vattenstämman 2018

Tema: VAtten – en VAlfråga 2018
Översvämningar, vattenbrist, höjda taxor och gigantiska investeringsbehov. Vatten är inte längre en självklarhet, utan en kritisk samhällsbyggnadsfaktor, men kommer det bli en valfråga 2018? Utan fungerande VA-system – ingen attraktiv kommun för vare sig inflyttare, besökare eller företagare.

Programmet 22-23 maj 2018  Samtliga fyra seminariespår är öppna för alla:
1. Politiker – kanske mest för dig som är förtroendevald beslutsfattare
2. Tjänsteman – kanske mest för dig som är vattenexpert i en VA-organisation, handläggare på myndighet, konsult, forskare och liknande.
3. Management och kommunikation – för dig som är intresserad av strategisk kommunikation och ledning
4. Branschföretag – seminarier arrangerade av Svenskt Vattens företagsabonnenter.