Hoppa till huvudinnehåll

Vattenstämman 2018

Ladda ner presentationerna (pdf) från årets seminarieprogram.

Foton och filmer –ett urval från Vattenstämman 2018

Svenskt Vatten hyllar VA SYD, Region Gotland och Luleå kommun – här är motiveringarna

TISDAG 22 MAJ

kl 10.30-11.00 Vatten – en Valfråga 2018 (del 1)
Samtal och framtidsspaningar med SGU och Livsmedelsverket
Lena Söderberg, GD, SGU presentation (pdf)
Annica Sohlström, GD, Livsmedelsverket
Diskussionsledare: Robert Aschberg

kl 14.30-15.30 PARALLELLA SEMINARIESPÅR

Politiker
EU-direktiv som påverkar VA
Mer om seminariet och ladda ner presentationer (pdf)

Tjänstemän
Är framtidens avloppssystem redan här?
Mer om seminariet och ladda ner presentationer (pdf)

Management och kommunikation
Den kommunikativa VA-organisationen
Mer om seminariet och ladda ner presentationen (pdf)

Branschföretag

kl 15.30-16.00 Kaffepaus i utställarhallen
Välkommen att besöka montrarna! Se aktuella utställare 

kl 16.00-17.00

Svenskt Vattens föreningsstämma
(Sal: A-hallen)

Tjänstemän
Bästa examensarbete inom VA-området 2017
(Sal: Henry)
Svenskt Vatten delar årligen ut pris till "bästa examensarbete inom VA-området". Detta görs för att skapa ökad uppmärksamhet och attraktivitet för VA-området. Under detta seminarium presenterar de tre finalisterna sina arbeten. Mer om finalisterna och ladda ner presentationer (pdf)

Management och kommunikation
Exempel på lyckade kommunikationssatsningar som har  uppmärksammat värdet av vatten och VA lokalt
(Sal: Gerda)

 • ”Grävande rekrytering” – så lockar vi framtida kollegor till VA SYD
  Under våren 2017 byttes en gamla dricksvattenledning längs von Rosensväg. I samband med detta projekt samverkade VA SYDs pedagogiska verksamhet, Kretseum, med närliggande Rosengårdsskolan med syfte att göra eleverna till ambassadörer för projektet. Mikael Hölttä (projektingenjör), Amanda Haux (verksamhetsansvarig Kretseum) & Leonie Wendt (miljöpedagog) Mer om seminariet och ladda ner presentationen (pdf)
 • Digitalisering med kunden i fokus
  Norrköping Vatten och Avfall AB berättar om sin pågående resa mot att kunna möta kundens informationsbehov med hjälp av digitala tjänster.
  Marielle Johansson, Enhetschef Kundservice och Kommunikation & Frida Dahlskog, Kommunikatör
  Ladda ner presentationen (pdf)

 • Kranmärkt
  Exempel på hur Svenskt Vatten med medlemmar sprider hållbarhetsmärkningen Kranmärkt, både internt och externt. Kristina Melander, Svenskt Vatten
  Anna-Lena Fomin, Vakin
  Ladda ner presentationen (pdf)och Malin Nydesjö, VA SYD Ladda ner presentationen (pdf)

kl 19.00 Fördrink
Plats: Entrén, Helsingborg Arena

kl 19.30 Middagsbankett
Plats:
A-hallen, Helsingborg Arena
Underhållning: Wilson Dance Center, Smith and Thell.
DJ efter middagen: Sax on the Beat

 
ONSDAG 23 MAJ

kl 08.30-09.30 PARALLELLA SEMINARIESPÅR

Politiker
Hur kan vi hantera dagens och framtidens skyfall?
(Sal: Gerda)
Våra samhällen står inför stora utmaningar för att hantera extrema skyfall redan med dagens väderförhållanden. Vi befarar ändå kraftigare regn i framtiden – så vi måste agera nu! Mer om seminariet och ladda ner presentationerna (pdf)

Tjänsteman
Säkert dricksvatten
(Sal: A-hallen)
Kemikalier, vattenbrist och IT-angrepp är tre skäl för VA-organisationen att fundera över tillståndsfrågor och säkerhetsrutiner. Nya och gamla hot mot vårt viktigaste livsmedel ställer allt högre krav på VA-organisationerna; hur säkerställer vi ett säkert dricksvatten från källa till kran? Mer om seminariet och ladda ner presentationerna (pdf)

FOU
Forskning som hjälper VA att välja rätt
(Sal: Henry)
Svenskt Vattens strategiska satsning på projektprogram för högskolor och universitet (”kluster”) har bidragit till att finns flera starka forskarmiljöer som kan stötta VA-organisationerna i komplexa och svåra valsituationer. I detta seminarium lyfts några exempel fram på hur forskarna i programmen tillsammans med involverade VA-organisationer arbetat för att välja rätt. Mer om seminariet och ladda ner presentationer (pdf)

Branschföretag
(Sal: Bubblan)

 • kl 08.30-09.00 Partnering, LOU och VA-projekt – hur funkar det? NCC har stor erfarenhet av VA-projekt i samverkan och spetskompetens inom vatten- och miljöteknik. Här delar de med sig av sina erfarenheter. Viktoria Birgersson, partneringledare NCC, och Per Johansson, affärschef NCC Vatten och Miljöteknik Mer om seminariet och ladda ner presentationen (pdf)

 • kl 09.00-09.30 Hållbara vägval för VA-nätet
  Hur skapar vi ett hållbart förhållningssätt till ett av våra viktigaste försörjningssystem – ledningsnäten? Simon Åkerlund och Jonas Mader, affärsutvecklare NCC NoDig
  Mer om seminariet och ladda ner presentationen (pdf)

kl 09.30-10.00 Kaffepaus i utställarhallen
Välkommen att besöka montrarna! Se aktuella utställare
Samtala med och ställ frågor till Svenskt Vattens experter

kl 10.00-11.00 PARALLELLA SEMINARIESPÅR

Alla är välkomna
Framtida utmaningar för vattenbranschen? – Interaktiv workshop med Kairos Future
(Sal: Bubblan, seminariet erbjuds även kl 11.00-12.00)
Erik Herngren, Kairos Future inleder med några korta ögonöppnande spaningar och leder därefter en dialogworkshop, där du tillsammans med andra deltagare diskuterar vilka externa och interna utmaningar som väntar vattenbranschen i framtiden. Resultatet kommer ligga till grund för Svenskt Vattens kommande verksamhetsstrategi.

Tjänsteman
Avlopp och miljö - Nya krav och nya lösningar
(Sal: A-hallen)
Våra reningsverk runt om i landet ställs inför nya utmaningar – mikroplaster, användningen av läkemedel eller ny tillämpning av lagstiftning – vad vet vi idag och hur bör vi arbeta? Anders Finnson & Peter Sörngård, Svenskt Vatten
samt Susanne Tumlin, Gryaab
Mer om seminariet och ladda ner presentationen (pdf)

Management och kommunikation
Nudging– gröna knuffar mot beteendeförändring
(Sal: Gerda)
Kan gröna knuffar få fler att ta hand om vårt vatten? Evelina Gunnarsson, Behavioural Analyst, iNudgeyou berättar om nyttovinsten med nudging, både ur ett miljö- och ekonomiskt perspektiv.  Läs mer om seminariet och ladda ner presentationen (pdf)

Branschföretag (Sal: Henry)

 • kl 10.00-10.30 Smarta Vattenmätare och infrastruktur Smarta vattenmätare och insamlingssystem är ett ovärderligt hjälpmedel. Att mäta vatten och samla in mätvärden kan vara en utmaning. Diehl Metering AB Mer om seminariet och ladda ner presentationen (pdf)

 • kl 10.30-11.00 Framtiden inom VA-området beror på hur man tänker i ledningen.
  VA-branschen står idag inför stora utmaningar – urbanisering och mer skärpta miljömål ställer högre krav på hållbart samhällsbyggande. Hur kan en informationsportal för VA se ut och fungera? Annica Lindmark, S-GROUP Solutions Mer om seminariet och ladda ner presentationen (pdf)

kl 11.05-12.00 PARALLELLA SEMINARIESPÅR

Politiker
Effektiv VA-verksamhet för kunder och miljö - med stöd av hållbarhetsindex och prioriterade nyckeltal
(Sal: Gerda)
Gör vi allt för en effektiv VA-verksamhet för våra kunder och brukare? Hur vet vi det? Hållbarhetsindex ger en god bild av hur VA-verksamheten fungerar, men säger inte mycket om hur våra kunder uppfattar oss, mer än på en övergripande nivå. Bilden behöver fördjupas för att kunna styra och leda verksamheten åt rätt håll. Mer om seminariet och ladda ner presentationen (pdf)

Tjänsteman
Smarta VA-nät, möjligheter och trender
(Sal: A-hallen)
Vi står inför en stor utmaning att ta tillvara på de möjligheter som finns i och med digitaliseringen av våra va-system. I detta pass tittar vi närmare på ”smarta dricksvattenledningsnät”. Mer om seminariet och ladda ner presentationen (pdf).

Alla är välkomna
Framtida utmaningar för vattenbranschen? – Interaktiv workshop med Kairos Future
(Sal: Bubblan, seminariet erbjuds även kl 10.00-11.00)
Erik Herngren, Kairos Future inleder med några korta ögonöppnande spaningar och leder därefter en dialogworkshop, där du tillsammans med andra deltagare diskuterar vilka externa och interna utmaningar som väntar vattenbranschen i framtiden. Resultatet kommer ligga till grund för Svenskt Vattens kommande verksamhetsstrategi.

Branschföretag
Hållbara VA-lösningar i framtidens städer
(Sal: Henry)
Då framtidens stadsutveckling formas behöver vi i större grad diskutera det viktiga vattnets roll i samhället. VA och planeringen under mark är en central fråga för stora och små kommuner liksom för offentlig och industriell sektor. WSP bjuder in till ett seminarium där samhällsutvecklare och politiker ger sin syn på de utmaningar vi står inför samt hur vi bygger hållbara samhällen med fungerande VA-system i ett långsiktigt perspektiv. Mer om seminariet och ladda ner presentationerna (pdf)

kl 12.00-13.00 Mingellunch & kaffe i utställarhallen
(Veg.lunch, laktos- och glutenfri)
Välkommen att besöka montrarna! Se aktuella utställare

kl 13.00-13.50 PARALLELLA SEMINARIESPÅR

Politik
Vattentjänstlagen för politiker – reglerna du måste känna till
(Sal: Gerda)
Svenskt Vattens jurister går igenom vattentjänstlagens viktigaste bestämmelser och vilka konsekvenser ett politiskt beslut kan få juridiskt. Mer om seminariet och ladda ner presentationen (pdf)

Tjänstemän (Sal: A-hallen)

 • Kl 13.00-13.30 VA-taxan och projektportföljen- ett betraktelsesätt
  • Vad är en projektportfölj?
  • Hur ser projektets ekonomi ut?
  • Vad innebär lånefinansiering av projekt
  • Hur bedömer man taxans nivå, för en hållbar VA ekonomi?
   Crister Bäckström VA- och avfallschef & Anders Henriksson, teknik & utvecklingschef på Roslagsvatten
   Ladda ner presentationen (pdf)

 • Kl 13.30-13.50 Investeringsbidrag till avancerad avloppsvattenrening och dagvattenrening
  Naturvårdsverket har fått i uppdrag att fördela bidrag till installationer för avancerad rening för avskiljning av läkemedelsrester från avloppsvatten och berättar om utlysningen och den planerade satsningen på beställargrupper för avancerad rening. Dessutom presenteras utlysningen rörande dagvatten där man fått i uppdrag att fördela bidrag för att minska utsläpp av mikroplaster och andra föroreningar från dagvatten och andra källor med syfte är att minska de negativa effekterna på vattenmiljön.
  Anna Maria Sundin, Naturvårdsverket
  Ladda ner presentationen (pdf)

Management och kommunikation

Lokala vattenfrågor i valet 2018
(Sal: Bubblan)
Vilka frågor kommer att uppmärksammas och debatteras på lokal nivå i valrörelsen 2018 och varför? Och är det bra eller dåligt med en debatt om detta?
Samtalsledare Ulf Thysell, t f vd Svenskt Vatten och Dan Löfgren, kommunikationschef Svenskt Vatten. Mer om programmet och ladda ner presentationen (pdf)

Branschföretag (Sal: Henry)

kl 14.00-15.00 Avslutning
(Sal: A-hallen)

 • Den statliga utredningen om hållbara vattentjänster
  Aktuell information från Anders Grönvall, särskild utredare för den statliga utredningen om hållbara vattentjänster som ska redovisas den 31 maj 2018. Utredningen ser bland annat över kommunernas skyldighet att ordna vattentjänster enligt 6 § vattentjänstlagen och vilka klimatanpassningsåtgärder som kan finansieras av VA-taxan.
  Ladda ner presentationen (pdf)
 • Summering av årets Vattenstämma, Ulf Thysell tf vd Svenskt Vatten
 • Överlämning från Helsingborg till Örebro
  Magnus Jälmingers, styrelseordförande NSVA, överlämnar värdskapet från Helsingborgs stad till Charlotte Edberger-Jangdin, styrelseordförande Tekniska nämnden,  Örebro kommun – värdkommun för Vattenstämman 2019

kl 15.00-15.30 Kaffepaus och avskedsmingel, inför hemfärd, i utställarhallen. Välkommen att besöka montrarna! Se aktuella utställare