Hoppa till huvudinnehåll

Vattenforum i Almedalen 2-3 juli 2019

Vattenforum är mötesplatsen för alla som är intresserade av och arbetar med vårt viktigaste livsmedel - vatten. Välkommen till våra seminarier på Mellangatan 1 som ligger mitt i Visby.

Vattenforums syfte är att fungera som en gemensam plattform för att diskutera frågor, identifiera utmaningar och möjligheter samt tydliggöra samhällsaktörernas olika ansvarsområden. Hur kan vi på bästa sätt förvalta vårt vatten från källa till hav globalt, nationellt och lokalt?

Under Vattenforum tisdag 2 juli genomförs öppna seminarier och om du är intresserad av att arrangera eller medverka i något så ta kontakt med ewa.bohman-ottosson@svensktvatten.se. Eller om du vill få en inbjudan till det Stora Vattenminglet, 2 juli kl 17-19.

Onsdag 3 juli håller Svenskt Vatten fyra rundabordssamtal med särskilt inbjudna deltagare. Samtalsämnena är vattenskydd, klimatanpassning, läkemedelsrening och fosfor och andra avloppsresurser.

Program tisdag 2 juli

9.00-9.30
Vattnet - hur värderar vi det ovärderliga - nu och i framtiden? 
Svenskt Vatten

09.30-10.10
Hur kan klimatanpassningen från skyfall förbättras?
Svenskt Vatten/Svensk Försäkring

10.25-11.05
Resursåterföring - avgörande för att nå de globala målen
Ragn-Sells

11.15-11.55
VA i ett försämrat säkerhetspolitiskt läge - utmaningar och behov av åtgärder
Uppsala Vatten och Avfall

13.00-13.40
Hur ska vi klara framtidens vattenförsörjning?
Vakin

13.55-14.35
Förändrat klimat och nya hotbilder - hur skyddar vi Sveriges vatten om 50 år?
Sweco

14.55-15.35
Kan cirkulära system rena Östersjön?
RISE

15.50-16.30
Vi har världens renaste vatten – hur har vi det i morgon också?
NCC Infrastructure

17.00-19.00
Det stora vattenminglet
Svenskt Vatten